Разнасна-дальнамерны комплекс месцавызначэння паветраных аб’ектаў «Маркер»

Разнасна-дальнамерны комплекс месцавызначэння паветраных аб’ектаў «Маркер»

Комплекс «Маркер» прызначаны для месцавызначэння паветраных аб’ектаў (ПА) цывільнага і ваеннага прызначэння па сігналах іх бартавых транспондзераў IFF/SIF (IdentificationFriendorFoe /SelectionIdentificationFeature) разнасна-дальнамерным метадам.

Разнасна-дальнамерны комплекс месцавызначэння паветраных аб’ектаў «Маркер»

Aсноўныя тэхнічныя характарыстыкі 

 

Параметр

Значэнне

1

Частата сігналаў, якія прымаюцца, МГц

 

1090

2

Сінхранізацыя перыфірыйных станцый

па GPS

 

3

Від сувязі паміж галоўнай і перыфірыйнымі станцыямі

 

Ethernet (валаконная оптыка), бесправадная сувязь

4

Хібнасць месцавызначэння паветраных аб’ектаў

Не больш за 1 % далёкасці да ПА, залежыць ад тапалогіі комплексу

5

Далёкасць выяўлення для вышыні ПА 10 км (пры ўмове прамой бачнасці паміж антэнамі чатырох перыферыйных станцый і антэнай ПА)

350 км

6

Далёкасць выяўлення для вышыні ПА 1 км (пры ўмове прамой бачнасці паміж антэнамі чатырох перыфірыйных станцый і антэнай ПА)

100 км

7

Індывідуальнае распазнаванне ПА

Па сігналах транспондзераў ПА без шыфравання ў рэжыме «S»

8

Магчымасць атрымання семантычнай інфармацыі

 

У рэжымах «A, С, S»

9

Месцавызначэнне ваенных ПА разнасна-дальнамерным метадам (пры ўмове прамой бачнасці паміж антэнамі чатырох перыфірыйных станцый і антэнай ПА)

У рэжымах «1, 2, 3, 4»,

«А, С, S» IFF/SIF

10

Месцавызначэнне цывільных ПА разнасна-дальнамерным метадам (пры ўмове прамой бачнасці паміж антэнамі чатырох перыфірыйных станцый і антэнай ПА)

У рэжымах «А, С, S»

IFF/SIF

11

Варыянт выканання

Перавазімы

1

Частота принимаемых сигналов, МГц

 

1090

2

Синхронизация периферийных станций

по GPS

 

3

Вид связи между главной и периферийными станциями

 

Ethernet (волоконная оптика), беспроводная связь

4

Погрешность местоопределения воздушных объектов

Не более 1 % дальности до ВО, зависит от топологии комплекса

5

Дальность обнаружения для высоты ВО 10 км (при условии прямой видимости между антеннами четырех периферийных станций и антенной ВО)

350 км

6

Дальность обнаружения для высоты ВО 1 км (при условии прямой видимости между антеннами четырех периферийных станций и антенной ВО)

100 км

7

Индивидуальное распознавание ВО

по сигналам транспондеров ВО без шифрования в режиме «S»

8

Возможность получения семантической информации

 

в режимах «A, С, S»

9

Местоопределение военных ВО разностно-дальномерным методом (при условии прямой видимости между антеннами четырех периферийных станций и антенной ВО)

в режимах «1, 2, 3, 4»,

«А, С, S» IFF/SIF

10

Местоопределение гражданских ВО разностно-дальномерным методом (при условии прямой видимости между антеннами четырех периферийных станций и антенной ВО)

в режимах «А, С, S»

IFF/SIF

11

Вариант исполнения

Перевозимый