Артылерыйскія прыборы

-    біноклі, бусолі, стэрэатрубы, перыскопы, дальнамеры, прыборы начнога бачання;

-    гукаметрычныя і балістычныя станцыі;

-    сродкі разведкі, прыборы прыцэльвання, падрыхтоўкі выходных дадзеных для стральбы, кіравання агнём;

-    стабілізатары танкавага ўзбраення, электронна-аптычныя і лазерныя прыборы ўсіх відаў;

-    найпрасцейшыя артылерыйскія прыборы.

  • бинокли, буссоли, стереотрубы, перископы, дальномеры, приборы ночного видения;
  • звукометрические и баллистические станции;
  • средства разведки, приборы прицеливания, подготовки исходных данных для стрельбы, управления огнем;
  • стабилизаторы танкового вооружения, электронно-оптические и лазерные приборы всех видов;
  • простейшие артиллерийские приборы .