Дапаможныя матэрыяльныя сродкі да РАВ

-    рухомыя, стацыянарныя і ўніфікаваныя трэніровачныя сродкі;

-    вучэбныя ўзоры РАЎ.

getRouteName() == 'entity.taxonomy_term.canonical') { $term_id = \Drupal::routeMatch()->getRawParameter('taxonomy_term'); } $term_body = \Drupal\taxonomy\Entity\Term::load($term_id)->get('description')->value; print $term_body; ?>