Навучанне

Ёсць магчымасць ажыццяўлення комплекснага навучання лётнага і інжынерна-тэхнічнага саставу на базе авіяцыйнага факультэта Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь па наступных спецыяльнасцях:
•     эксплуатацыя паветранага транспарту, кіраванне паветраным рухам па кірунках:
- франтавая авіяцыя;
- армейская авіяцыя;
- штурманская эксплуатацыя;
•     кіраванне паветраным рухам, баявое кіраванне авіяцыяй;
•     беспілотныя авіяцыйныя комплексы;
•     тэхнічная характарыстыка пілатуемых лятальных апаратаў і іх сілавых установак;
•     тэхнічная эксплуатацыя комплексаў узбраення лятальных апаратаў;
•     тэхнічная характарыстыка электрасістэм і пілатажна-навігацыйных комплексаў лятальных апаратаў;
•     тэхнічная эксплуатацыя бартавых радыёкомплексаў лятальных апаратаў.

Имеется возможность осуществления комплексного обучения летного и инженерно - технического состава на базе авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь по следующим специальностям:

•     эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением по направлениям:
- фронтовая авиация;
- армейская авиация;
- штурманская эксплуатация;
•     управление воздушным движением, боевое управление авиацией;
•     беспилотные авиационные комплексы;
•     техническая эксплуатация пилотируемых летательных аппаратов и их силовых установок;
•     техническая эксплуатация комплексов вооружения летательных аппаратов;
•     техническая эксплуатация электросистем и пилотажно-навигационных комплексов летательных аппаратов;
•     техническая эксплуатация бортовых радиокомплексов летательных аппаратов.