Сродкі наземнага абслугоўвання

 • Аэрадромныя сродкі запраўкі лятальных апаратаў спецыяльнымі вадкасцямі: палівам, спецыяльнымі алеямі, спіртам, вадой;
 • Аэрадромныя сродкі электразабеспячэння і запуску лятальных апаратаў;
 • Аэрадромныя сродкі забеспячэння лятальных апаратаў газамі: кіслародам, азотам, паветрам;
 • Аэрадромныя сродкі кандыцыяніравання і падагрэву паветра;
 • Аэрадромныя сродкі для праверкі гідрасістэм;
 • Аэрадромныя сродкі пажаратушэння;
 • Аэрадромныя сродкі буксіроўкі лятальных апаратаў і перавозкі асабовага складу;
 • Аэрадромныя сродкі механізацыі і аўтамабільныя краны;
 • Рухомыя кантрольныя рамонтныя сродкі;
 • Сродкі падрыхтоўкі аэрадромаў да палётаў:

                 - камбінаваныя палівачныя машыны;

                 - снегаачышчальнікі;

                 - цеплавыя і вакуумна-нагнятальныя ўборачныя машыны.

 • Аэродромные средства заправки летательных аппаратов специальными жидкостями: топли-вом, специальными маслами, спиртом, водой;
 • Аэродромные средства электроснабжения и запуска летательных аппаратов;
 • Аэродромные средства обеспечения летательных аппаратов газами: кислородом, азотом, воздухом;
 • Аэродромные средства кондиционирования и подогрева воздуха;
 • Аэродромные средства для проверки гидросистем;
 • Аэродромные средства пожаротушения;
 • Аэродромные средства буксировки летательных аппаратов и перевозки личного состава;
 • Аэродромные средства механизации и автомобильные краны;
 • Подвижные контрольные ремонтные средства;
 • Средства подготовки аэродромов к полетам:
  - комбинированные поливочные машины;
  - снегоочистители;
  - тепловые и вакуумно-нагнетательные уборочные машины.